strängkonstant

engelska literal, på svenska stavat litteral – i programmering: siffror och bokstäver som inte är programkod (instruk­tioner), men som ändå ingår i programkod. Teckenföljden ska hanteras på något sätt utan att ändras. Typexempel är instruktioner som print: Hello world där print är själva instruktionen (skriv ut det som följer) och hello world är en strängkonstant som ska skrivas ut som den står. Vid kompilering måste alltså strängkonstanter markeras, så att kompilatorn inte försöker behandla texten som programkod. – Strängkonstanter är inte samma sak som en kommentarer, som kompilatorn hoppar över.

[programmering] [ändrad 22 maj 2020]