SunOS

namn på Suns† operativsystem från starten 1982 till lanseringen av Solaris 1992. Ett utförande av Unix. SunOS döptes 1992 retroaktivt om till Solaris, version 1.

[namnbyte] [unix] [versioner] [ändrad 4 december 2017]