SysRq

(system request) – en tangent som finns på tangent­bord för persondatorer enligt IBM‑standard, men som inte längre har någon förutbe­stämd funktion. – Program­utveck­lare kan dock tilldela SysRq‑tangenten en funktion i specifika program. På persondatorer användes SysRq tidigare ofta som ”nödbroms”. – Tangenten fanns från början på stordator‑terminaler, och de kom med på persondatorerna för att man skulle kunna använda dem för teminalemulering. Tangenten gav bland annat användaren möjlighet att med­dela stordatorn att ”jag är kvar”, så att stordatorn inte skulle släcka ned terminalen vid inaktivitet.

[tangentbord] [ändrad 9 juli 2017]

Dagens ord: 2013-08-29