telekonflikt

militär term: störningar i radiokommunikation orsakade av elektrisk utrustning. Störningskällor kan vara sådant som datorer, mikrovågsugnar eller elektriska motorer. (Det rör sig alltså om den egna sidans utrustning – inte om fiendens störsändare.) Det uppges att en dator i närheten av en radiosändare kan minska radiosignalernas räckvidd med upp till 60 procent. – Se information från FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

[elektronisk kommunikation] [fel] [krig] [25 september 2018]

Dagens ord: 2020-04-20