tty

förkortning för teletypewriter. Förkortningen tty skrivs med små bokstäver:

  1. se teleprinter. Tele­printrar användes förr som skrivare i it‑system;
  2. – i Unix av historiska skäl: benämning på det som används som terminal, alltså för inmatning av instruktioner och visning av utdata i ren textform. Ursprungligen alltså en teleprinter, numera en dator eller virtuell ter­mi­nal;
  3. – Även: hjälp­medel för döva och hörsel­skadade, se TDD.

[förkortningar på T] [hårdvara] [it-historia] [tillgängligt] [unix] [ändrad 21 augusti 2017]