termkatalog

(glossary) – förteckning över termer som ska användas vid inmatning, sökning och taggning i en given databas. Syftet är att undvika att variationer i ordval gör det svårt att hitta information i databasen. Enkelt exempel: man bör kalla det för luftrörskatarr eller bronkit – inte båda – i samma databas. (En term är ett fackspråkligt ord med en definition.)

[databaser] [ändrad 20 januari 2016]