termkatalog

(glossary) – lista över termer som ska användas vid inmatning, sökning och taggning i en viss databas. Syftet är att undvika att variationer i ordval gör det svårt att hitta information i databasen. Enkelt exempel: man bör kalla det för luftrörskatarr eller bronkit, inte båda, i samma databas. (En term är ett fackspråkligt ord med en definition.)