taggning

  1. (tagging) – det att digital information förses med taggar. I synnerhet: klassificering av webbsidor genom att utgivaren och / eller besökare förser sidorna med sökbara etiketter (taggar). De behöver inte vara dolda. Taggning kallas också för taggonomi och folksonomy. – Flera program för hantering av RSS har anpassats för taggning;
  2. – beteckning på användning av QR-kod.

[data] [socialt] [webben] [ändrad 5 augusti 2019]