textonym

ord som skrivs likadant som ett annat ord när man använder prediktiv textinmatning på mobiltelefon, som T9. Med prediktiv textinmatning skrivs till exempel autumn och button båda som 288866. Book och cool skrivs båda som 2665. Textonymer används ibland avsiktligt.