T9

en teknik för prediktiv textinmatning på mobiltelefoner. (En typ av autoförslag.) Numera ovanligt, men används fortfarande. – T9 användes av de flesta kända tillverkare av mobiltelefoner så länge som mobiltelefonerna hade mekaniska knappsatser med siffrorna 0–9. Smarta mobiler med pekskärm brukar lösa samma uppgift på andra sätt. – T9 underlättar textinmatning genom att med statistiska metoder räkna ut vilket ord användaren tänker skriva. Problemet med att det finns flera bokstäver på varje knapp i knappsatsen, vilket annars löses genom upprepa­de tryckningar på samma knapp (till exempel med fyra tryck på 7 för att skriva S), löser T9 genom att förutse vilken bokstav man vill ha. Man kan alltså skriva ett S med en tryckning på 7, förutsatt att S:et ingår i ett ord som T9 känner igen. (Se också textonym.) Detta sker genom en kombination av ordlistor och statistik över ordfrekvenser. – T9 ut­veck­la­des av företaget Tegic Communications som 2007 köptes av Nuance Communications (nuance.com).

[mobilt] [språkteknik] [ändrad 25 januari 2021]