TIA

Terrorism information awareness, tidigare Total information awareness – en omfatt­ande amerikansk satsning på insamling och analys av information som medel mot terrorism. TIA påbörjades efter terroristangreppet den 11 septem­ber 2001 med stöd av lagpaketet Homeland security act. Satsningen på TIA har kritiserats för att den hotar den konstitutionella rätten till fredat privatliv och yttrandefrihet. Projektet samord­nades av amerikanska krigsmaktens forskningsanstalt DARPA. Från 2006 avvecklades TIA under sitt eget namn, men projektet har helt eller delvis överförts till NSA.

[förkortningar] [politik] [övervakning] [ändrad 27 april 2022]