add-in

tillägg – programkod som gör att funktioner från ett program kan användas som del av ett annat program. – I ett program för e‑post, som Microsoft Outlook, kan man till exempel installera ett tillägg (add‑in) som gör att man kan skicka filer genom Dropbox till andra i form av en länk. Man behöver inte lämna Outlook för att göra det. – Skillnaden mellan add‑in och add‑on är liten. Benämningen add‑in används för att understryka att tillägget integreras i det program som det är tillägg till – det ser ut som om tillägget hade funnits där från början.

[mjukvara] [3 augusti 2021]