timeliness

läglighet, aktualitet, tidsaktualitet, tidsrelevans – det att aktuella data finns till hands när de behövs – i rätt tid. Det kan syfta på processer där man inte vet på förhand när vissa data kommer att behövas, utan måste välja rätt ögonblick. – I andra sammanhang kan timeliness syfta på att man passar tiden (punktlighet) eller blir färdig i tid (inte missar deadline.) Man kan tala om att hålla tiden eller passa tiden.

[programkörning] [tid] [ändrad 13 november 2019]