timeliness

tidskänslighet – det att aktuella data finns till hands när de behövs – i rätt tid. Det kan syfta på processer där man inte vet på förhand när vissa data kommer att behövas, utan måste välja rätt ögonblick. – I andra sammanhang kan timeliness syfta på att man passar tiden (punktlighet) eller blir färdig i tid (inte missar deadline – tidhållning). Man kan tala om att hålla tiden eller passa tiden. – Se också tidskänsliga nätverk.

[programkörning] [tid] [ändrad 26 november 2020]