timeliness

läglighet, aktualitet, tidsaktualitet, tidsrelevans, tidhållning, tidshållning – det att aktuella data finns till hands när de behövs – i rätt tid. Det kan syfta på processer där man inte vet på förhand när vissa data kommer att behövas, utan måste välja rätt ögonblick. – I andra sammanhang kan timeliness syfta på att man passar tiden (punktlighet) eller blir färdig i tid (inte missar deadline – tidhållning). Man kan tala om att hålla tiden eller passa tiden.

[programkörning] [tid] [ändrad 12 juni 2020]