tivoization

”tivoisering” – användning av fri mjukvara i teknisk utrustning på ett sätt som hindrar användarna från att göra ändringar i mjukvaran. Detta anses strida mot principen att den som skaffar fri mjukvara ska ha full frihet att ändra i mjukvaran och att köra mjukvaran med ändringarna (se de fyra friheterna). – Ordet: Syftar på den amerikanska digitala videoinspelaren Tivo som använder fri mjukvara, men som är konstruerad så att den inte fungerar om användaren gör ändringar. – Läs mer i denna artikel.

[fri mjukvara] [jargong] [ändrad 4 januari 2018]

Dagens ord: 2013-06-29