tjänstefiering

(servicification eller servitisation) – det att processer och funktioner i it‑system görs om till tjänster (i programmeringsteknisk betydelse). – Allmänt innebär detta att processen / funktionen separeras från det system som den tidigare har ingått i och förpackas separat. Den får ett namn och ett programmeringsgränssnitt så att andra program kan anropa den och be den att utföra olika uppgifter. Detta kan ske inom ramen för företaget, men tjänsten kan också tillhandahållas av ett annat företag på ett standardiserat sätt. – De två engelska orden servicification och servitisation hade ursprungligen något olika inne­börd, men de är numera utbytbara. Servitisation är språk­ligt korrekt, men servicification är mer be­grip­ligt.

[it-system] [programmering] [systemutveckling] [ändrad 2 maj 2020]