tjernobylpaket

(Chernobyl packet)paket som orsakar en broadcast storm och eventuellt också härdsmälta i ett datornät. – Ett tjernobylpaket är adresserat på ett sådant sätt att det sätter igång en rundsändning hos mottagaren (samma paket skickas till alla i nätet), och detta leder i sin tur till en kedjereaktion av meddelanden och svar på meddelanden. – Uppkallat efter kärnreaktorhaveriet 1986 i Tjernobyl i Ukraina (Tjornobyl på ukrainska).

[attacker] [ändrad 8 januari 2018]