traceroute

ett verktyg som mäter hur lång tid det tar för ett meddelande på internet att nå mottagaren. Det visar också vilken väg meddelandet tar genom internet och hur lång tid det tar mellan de noder (servrar) som meddelandet passerar. Traceroute används för att lokalisera orsaken till fördröjningar i trafiken på internet. Det följer med som verktyg i många Unix-baserade operativsystem. – Skrivs ofta traceroute med litet t, men också TraceRoute. Motsvarande program för Windows heter tracert (med litet t); den kortformen används ibland också om Traceroute för Unix. – Se teknisk dokumentation (RFC 1393) från internets tekniska ledningsgrupp IETF – länk.

[internet] [rfc] [ändrad 18 augusti 2019]