traceroute

ett verktyg som mäter hur lång tid det tar för ett meddelande på internet att nå mottagaren. – traceroute visar också vilken väg meddelandet tar genom internet och hur lång tid det tar mellan de noder (servrar) som meddelandet passerar. Traceroute används för att lokalisera orsaken till fördröjningar i trafiken på internet. Det följer med som verktyg i många Unix‑baserade operativsystem. – Skrivs ofta traceroute med litet t, men också TraceRoute. Motsvarande program för Windows heter tracert (med litet t); den kortformen används ibland också om Traceroute för Unix. – Se teknisk dokumentation (RFC 1393) från internets tekniska ledningsgrupp IETF – länk.

[internet] [rfc] [ändrad 18 augusti 2019]