trafikkvotering

begränsning av trafiken i ett nätverk enligt regler. Viss trafik får bara tillgång till en begränsad del av kapaciten. Syftet med trafik­kvotering kan vara att säker­ställa att den viktigaste eller mest brådskande trafiken får en grädd­fil. Ett annat syfte kan vara att begränsa oönskad trafik eller att för­svåra angrepp som över­be­last­nings­attacker. När man tillämpar trafik­kvotering delas trafiken in be­ro­ende på av­sändare, mot­tagare, vilken port som anropas eller vilka slags program som med­de­lan­dena kommer från. På engelska: traffic shaping. Jäm­för med nät­verks­neutra­litet