trafikkvotering

begränsning av trafiken i ett nätverk enligt regler. – En del trafik får bara tillgång till en begränsad del av kapaciteten. Syftet med trafikkvotering kan vara att säkerställa att den viktigaste eller mest brådskande trafiken får en grädd­fil. Ett annat syfte kan vara att begränsa oönskad trafik eller att försvåra angrepp som överbelastningsattacker. När man tillämpar trafikkvotering delas trafiken in beroende på avsändare, mottagare, vilken port som anropas eller vilka slags program som meddelandena kommer från. – På engelska: traffic shaping. – Läs också om nätverksneutralitet.

[datakommunikation] [ändrad 9 juni 2020]