typedef

i programmering: en instruktion som ger en datatyp en extra benämning utan några ändringar i övrigt. – Syftet är att göra det lättare att hålla i sär olika användning av samma datatyp, till exempel heltal (datatypen heltal brukar betecknas med int). Ett heltalsvärde kan ju stå för en hastighet, en temperatur, poäng i ett spel eller något annat. För att hålla i sär heltalsvärden i samma program kan programmeraren skapa ”synonymer” till int, till exempel hastighet, genom att skriva: typedef int hastighet; – Programmeraren har då skapat datatypen hastighet, som beter sig exakt likadant som datatypen heltal (int). typedef-synonymen fungerar bara i det program som den har skapats i. – Detta underlättar för programmerare som behöver hålla isär olika heltalsvärden, men kompilatorn gör ingen skillnad mellan de olika typedef-synonymerna.  Typedef ingår i programspråken C och C++. – Mer om användning av typedef i Wikipedia.

[programmering] [31 oktober 2022]