Unitedlinux

nerlagd version av Linux. –– United­linux utvecklades fram till 2003 för företagens behov av The SCO Group, Conectiva, Suse och Turbolinux. Den första och enda versionen kritiserades eftersom det såg ut som om Unitedlinux bröt mot principen om öppen källkod, vilket United­linux sedan förnekade. Gruppen upplöstes officiellt 2004, bland annat för att The SCO Groups stämningar mot olika företag gjorde samarbetet omöjligt. –– Fler sorters Linux här.