universal binary

beteckning på Macintoshprogram som direkt kunde köras både på Macar med Intel-processor och äldre Macar med PowerPC†-processor. Det var bara att in­stallera pro­grammet och köra. (Sådana program kunde däremot inte köras på andra datorer med Intel­processor, bara på Mac.) – Sedan operativ­systemet Snow Leopard släpptes 2009 har Apple slutat att an­passa pro­gram för Macar med PowerPC-processorer. – Läs också om Rosetta (betydelse 1). – Ordet binary, se binärkod.

[macos] [ändrad 21 oktober 2017]