Rosetta

  1. – The Rosetta project – ett projekt som samlar prov på alla språk i världen och sparar dem för fram­tiden på webben och på speciella, praktiskt taget oförgängliga, nickeldiskar. – Se rosettaproject.org;
  2. – RosettaNet – en satsning på att utveckla ett allmänt, XML‑baserat språk och pro­cesser för internetbaserad handel och affärer. – Se denna länk;
  3. – gammalt – och nytt: ett program som konverterade program skrivna för Macar med PowerPC†‑processorer så att de skulle kunna köras på Macar med Intel‑processorer. Konverteringen gjordes medan programmet kördes. Detta skedde utan att användaren märkte något, utom att programmet gick lite långsammare. Beräkningsintensiva program som 3d‑animering kunde inte köras med Rosetta. – Rosetta utvecklades av Apple med tanke på övergången 2005 från PowerPC till Intel‑processorer i Macintosh. 2020 återuppstod Rosetta, nu som Rosetta2, ett program för att konvertera program skrivna för Macar med Intel‑processorer till de kommande Macarna med Arm‑processorer. – Läs också om universal binary†;
  4. Rosetta Code – se krestomati.

– Namnet Rosetta kommer av Rosetta­stenen, se Wikipedia, den sten med flerspråkiga inskriptioner, påträffad i den egyptiska staden Rosetta (Rashid på arabiska), som i början av 1800‑talet användes för tolkningen av hieroglyferna.

[arkiv och bibliotek] [programmering] [programspråk] [språk] [xml] [ändrad 19 april 2023]