Universal time

(UT) – internationell standard för tids­skalor. – UT är en uppföljare till det som förr kallades för Greenwichtid eller Greenwich mean time, GMT. – Det finns flera tidsskalor med beteckningen universal time. De konkurrerar inte, utan är till för olika ändamål. Internatio­nell standard för tid i de flesta sammanhang är UTC, men där noggrann överensstämmelse med astronomisk tid (soltid) behövs används UT1. UTC är baserad på den internationella atomurs­tiden TAI, medan UT1 anpassas för att exakt följa variationerna i det astronomiska årets längd. Både UTC och UT1 är tidsskalor som räknas som universal time.

[tidmätning] [ändrad 30 december 2017]

Dagens ord: 2022-01-21