unobtrusive scripting

principen att en webb­sida med Javascript inte ska vara beroende av Javascript för att fungera. Java­script ska för­bättra sidan, men det ska inte vara nöd­vändigt. – På svenska: diskreta skript.

[programspråk] [webbpublicering] [ändrad 29 november 2018]