untelco

”av-telekomisering” – telekomföretagens strävan att bredda verksamheten från att tillhandahålla telefoni till annan elektronisk kommunikation. I stället för att bara tillhandahålla och driva system för röstsamtal och internetanslutning vill existerande telekomföretag etablera sig på marknaden för sakernas internet, annan M2M-kommunikation och annan elektronisk kommunikation för företagsmarknaden. – Uttrycket untelco, även stavat un-telco, blev vanligt i slutet av 2010‑talet. Det innehåller telco, kort för telephone company.

[sakernas internet] [telekom] [ändrad 21 juni 2018]

Dagens ord: 2019-03-21