uppslagningstabell

(lookup table, look-up table) – enkel förteckning av uppgifter som program använder för uppslagning av data. – Uppslagningstabeller används för data som program ofta efterfrågar, till exempel IP‑adresser eller matematiska tabeller. (Det går ofta fortare för en dator att slå upp ett matematiskt värde i en tabell än att räkna ut det.) – Uppslagningstabeller kan jämföras med telefonkata­loger eller tryckta matematiska tabeller för mänskliga användare. Uppslagningstabeller räknas inte som databaser eftersom de inte är fristående från de program som de betjänar. De är datastrukturer.

[datastrukturer] [ändrad 30 november 2019]