uttömmande sökning

(exhaustive search eller brute force search) – att lösa ett problem genom att systematiskt pröva alla tänkbara lösningar. Om syftet är att knäcka kryptering eller att upptäcka ett lösenord talar man om uttömmande attack.