uttömmande sökning

(exhaustive search eller brute force search) – lösning av ett problem genom att man systematiskt prövar alla tänkbara lösningar. Om syftet är att knäcka kryptering eller att upptäcka ett lösenord talar man om ut­töm­mande attack.

[sökningar] [ändrad 17 november 2017]