Världens bibliotek

en tjänst som gratis tillhandahåller e‑böcker och ljudböcker på flera språk på internet. Tjänsten är ett samarbete mellan nationalbiblioteken i Danmark, Norge och Sverige och lanserades i april 2019. Vid starten hade tjänsten böcker på sju vanliga invandrarspråk, men det ska bli fler. – Se varldensbibliotek.se.

[arkiv och bibliotek] [e-böcker] [gratis] [26 april 2019]