virtuell terminal

(virtual terminal) – i Unix: en funktion i operativsystemet som tar emot tangenttryckningar och vidarebefordrar dem till program för behandling, och som tar emot utdata och omvandlar dem till tecken som kan visas på bildskärm. Det kallas för virtuellt därför att terminalen inte, som i äldre system, är maskinvara som arbetar direkt mot operativsystemet utan ett program med samma funktion. – Se terminal.

[användargränssnitt] [unix] [21 augusti 2017]