walk band

även walkband, walk-band – trottoarzon – område där folk mest rör sig till fots. – Ut­trycket används när man talar om trådlös data­kom­mu­ni­ka­tion för an­vänd­are som rör sig i ett område som är för stort för wi‑fi, men som inte har samma krav på snabb över­läm­ning mellan bas­sta­tioner (hand­over) som mobiltelefoni (som måste klara bilar i motor­vägs­fart). – Walk band applianceapparat som man bär med sig på stan (smart mobil, musikspelare), och som har trådlös kom­mu­ni­ka­tion – gatupryl.

[trådlöst] [ändrad 7 mars 2018]