Web services descriptive language

(WSDL)XML-baserat språk för företags webbsidor. Med WSDL ska företagen kunna ange vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem elektroniskt. WSDL är utformat för att möjliggöra automatiskt informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom UDDI-initiativet. Arbetet avslutades 2007. – Se denna länk.

[webbpublicering] [xml] [ändrad 18 januari 2018]