Uddi

Universal description, discovery and integration – system för listning av tjänster (i teknisk betydelse) på internet i ett slags katalog. Med tjänster menas här programmerade funktioner som kan kopplas ihop med andra tjänster, som i web services och soa. Typexemplet är att man tänker sig att en kund ska kunna boka en resa, hyrbil och hotellrum samt betala med kontokort i ett svep. Det ska verka som om hon var på samma webbplats hela tiden, men i själva verket använder hon samman­kopplade tjänster från flera oberoende företags webbsidor. – Uddi, som startades av IBM, Microsoft och Ariba, och som utvecklas inom Oasis, går ut på att bygga upp en xml-baserad inter­nationell katalog där företag kan registrera sig efter namn, produkt, adress och de webb­tjänster de erbjuder. Katalogen vänder sig alltså till andra företag som söker partners som de ska kunna integrera sina tjänster med, inte till slut­kunder. – Se Oasis.