UDDI

Universal description, discovery and integration – ett system för listning av tjänster (i teknisk betydelse) på internet i ett slags katalog. Med tjänster menas här programmerade funktioner som kan kopplas ihop med andra programmerade funktioner, som i web services och SOA. Typexemplet är att man tänker sig att en kund på webben ska kunna boka en resa, hyrbil och hotellrum samt betala med kontokort i ett svep. Det ska verka som om hon var på samma webbplats hela tiden, men i själva verket skulle hon använda sammankopplade tjänster från flera av varandra oberoende företags webbsidor. – UDDI, som startades av IBM, Microsoft och Ariba, och som utvecklas inom organisationen Oasis, går ut på att bygga upp en XML‑baserad inter­nationell katalog där företag kan registrera sig efter namn, produkt, adress och de webbtjänster de erbjuder. Katalogen vänder sig alltså till andra företag som söker partners som de ska kunna integrera sina tjänster med – inte till slutkunder. – Se Oasis webbsidor.

[förkortningar på U] [webben] [ändrad 21 juni 2017]