UDDI

Universal description, discovery and integration – system för listning av tjänster (i teknisk betydelse) på internet i ett slags katalog. Med tjänster menas här programmerade funktioner som kan kopplas ihop med andra programmerade funktioner, som i web services och SOA. Typexemplet är att man tänker sig att en kund på webben ska kunna boka en resa, hyrbil och hotellrum samt betala med kontokort i ett svep. Det ska verka som om hon var på samma webbplats hela tiden, men i själva verket skulle hon använda samman­kopplade tjänster från flera av varandra oberoende företags webbsidor. – UDDI, som startades av IBM, Microsoft och Ariba, och som utvecklas inom organisationen Oasis, går ut på att bygga upp en XML-baserad inter­nationell katalog där företag kan re­gi­strera sig efter namn, produkt, adress och de webb­tjänster de erbjuder. Katalogen vänder sig alltså till andra företag som söker partners som de ska kunna integrera sina tjänster med – inte till slut­kunder. – Se Oasis webbsidor.

[webben] [ändrad 21 juni 2017]