Web standards project

(WaSP) – en grupp webbutvecklare som främjade användandet av standarder i webbutveckling. Gruppen tog bland annat fram de tre testsidorna Acid1, Acid2 och Acid3 som webbutvecklare kunde använda för att kontrollera ifall deras sidor följde existerande standarder. Gruppen bildades 1998 och upplöstes 2013. Gruppens webbsida finns kvar på webstandards.org (föråldrad). – Namnet: Att förkortningen är WaSP i stället för WSP beror på att gruppen ville heta wasp, alltså geting (alternativt: white anglo-saxon protestant).

[nerlagt] [organisationer] [webbpublicering] [ändrad 23 november 2022]