Acid1

en föråldrad testsida för webbläsare. – Acid1 användes för att kontrollera att olika webbläsare återger webbsidor likadant. Visar hur bra webbläsaren följer standarden CSS1 för CSS. – Acid1 ut­veck­la­des 1998 av WaSP† och har sedan dess ersatts, först av Acid2, sedan av Acid3. (Acid1 är fortfarande tillgängligt på acidtests.org.) Alla tre anses inaktuella. – Namnet: Acid1 syftar på acid test – syratest – ett sätt att uppskatta hur mycket guld det finns i ett stycke malm.

[inaktuellt] [testning] [webbpublicering] [ändrad 23 september 2022]