Acid3

en testsida för webb­läsare. Det visar hur webb­läsaren hanterar ett antal standarder och tekniker som används på inter­aktiva webbsidor. – Acid3 lanse­rades i början av 2008 av WaSP† som upp­följare till liknande tidigare test, Acid1 och Acid2. Alla tre testen finns på sidan acidtests.org, men de anses föråldrade och omarbetas inte. Acid4 var under arbete 2010, men eftersom WaSP upp­löstes 2013 blev det inget. – Mer i Wikipedia.

[inaktuellt] [testning] [webbpublicering] [ändrad 10 oktober 2018]