white spaces

– oanvända radiofrekvenser –

  1. – frekvensområden som avsiktligt lämnats oanvända mellan frekvensområden för att undvika interferens;
  2. – frekvensområden som har reserverats för ett visst ändamål, men som har blivit lediga.

– Under 2008 pågick i USA en strid om white spaces allocation. Det gällde ett antal radiofrekvenser mellan 54 och 698 megahertz, tidigare använda för tv-sändningar. De hade blivit lediga på grund av övergången till digital-tv. Ett antal dataföretag ville att FCC skulle tillåta att de lediga frekvenserna användes till trådlös internetkommunikation. Detta mötte protester från scenartister som redan använder samma frekvenser för trådlösa mikrofoner. I november 2008 beslöt FCC att frekvenser avsedda för television får användas för trådlös dataöverföring, förutsatt att frekvenserna är oanvända. Se också den digitala dividenden. – Ej att förväxla med whitespace (typografi).

[mobilt] [radio och tv] [ändrad 10 augusti 2017]