digital dividend

den digitala dividenden (utdelningen, vinsten) – amerikansk beteckning på de frekvenser som blir lediga efter över­gången från analog tv till digitala tv‑sänd­ningar. Fre­kvens­er­na kommer troligen att användas för mobilt bred­band. – Se också white spaces allocation. – Jämför med data dividend, som är något helt annat.

[mobilt] [radio och tv] [ändrad 19 februari 2019]