Wikenigma

en wikipedi som handlar om olösta frågor. – Med olösta frågor menas frågor som vetenskapen ännu inte har svar på, men som ändå anses möjliga att besvara med vetenskapliga metoder.  Wikenigma redigeras efter samma principer som Wikipedia, det vill säga att alla registrerade besökare kan göra tillägg och ändringar. Startades 2016 av Martin Gardiner (länk). – Se wikenigma.org.uk.

[webbuppslagsverk] [6 maj 2023]

Dagens ord: 2023-05-23