Windows 7

den version av Windows som släpptes i oktober 2009. Micro­soft slutade sälja Windows 7 direkt till användare i december 2013, men det såldes förinstallerat på datorer i ytterligare ett år. – 2018 framkom det att flera hundra miljoner datorer i världen fortfarande körde Windows 7. Därför beslöt Microsoft att ge betald support för Windows 7 fram till 2023 i stället för, som planerat, till 2020 (se Microsofts webbsidor, en bit ner). Gratissupporten upphörde i oktober 2019. – Windows 7 var efterföljare till Windows Vista, som all­mänt sågs som ett misslyckande, medan Windows 7 har fått goda om­dömen. – Windows 7 innehöll relativt få nyheter, utan var främst en förbättrad och mindre utrymmeskrävande vidare­utveckling av tidigare versioner av Windows. – Windows 7 var från början ett arbetsnamn, men i oktober 2008 med­delade Microsoft att det skulle bli det officiella namnet på den kommande versionen av Windows. Den hade tidigare varit känd som Blackcomb och Vienna, och det tog över en del funktioner från projektet Long­horn. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – Windows 7 följdes i oktober 2012 av Windows 8. – IDG:s artiklar om Windows 7 är samlade på denna länk.

[versioner] [windows] [ändrad 14 oktober 2019]