Windows 8.1

en revidering av Windows 8, släppt den 18 oktober 2013. – Revideringen föranleddes av det svala mottagandet av Windows 8 och av kritiken mot de stora förändringarna av det grafiska användargränssnittet. En del av nyheterna i Windows 8 togs bort eller gjordes val­fria, och startknappen återinfördes. Att revideringen skulle ske blev känt först i början av 2013. Då kallades den nya versionen för Windows Blue. – Se Microsofts webbsidor. – Windows 8.1 följdes av Windows 10, som presenterades den 30 september 2014. (Något Windows 9 finns alltså inte.) – Se också Thresh­old. – Support och säkerhetsuppdateringar för Windows 8.1 upphörde den 10 januari 2023, se Microsofts webbsidor.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 30 januari 2023]

Dagens ord: 2013-05-23