Windows communication foundation

(WCF) – en uppsättning tekniker för sammankoppling av datorsystem från Microsoft. Ingår Dotnet-satsningen. Det är en form av web services. WCF var först känt under arbetsnamnet Indigo. (Observera att WCF inte är en stiftelse – foundation – utan ett fundament, en grund.) – Läs mer på på Microsofts webbsidor.

[systemutveckling] [windows] [ändrad 12 september 2018]