wsdl

web services description languagexml-baserat språk för företags webbsidor. Med wsdml kan företagen ange vilka tjänster och varor de säljer och hur man kommer åt dem elektroniskt. Wsdl är konstruerat för att möjliggöra automatiskt informations- och tjänsteutbyte mellan datorer. Det har utvecklats inom Uddi-initiativet.