X detection and response

(XDR) – upptäckt och bemötande av alla slags hot och attacker. – Benämningen XDR anspelar på EDRendpoint detection and response. XDR ses som en vidareutveckling av EDR, som anses ha för snäv inriktning. X står för vad som helst.

[it-säkerhet] [1 oktober 2019]