X detection and response

Svårare än så här behöver det inte vara.

(XDR) – upptäckt och åtgärdande av alla slags hot och attacker. – Benämningen XDR anspelar på EDRendpoint detection and response. XDR ses som en vidareutveckling av EDR, som anses ha för snäv inriktning. X står för vad som helst.

[it-säkerhet] [ändrad 20 november 2019]

Dagens ord: 2021-09-24