XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software-as-a-service (SaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver äga är persondatorer och internetanslutning.

[as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

Dagens ord: 2018-09-24