XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software‑as‑a‑service (SaaS), infrastructure‑as‑a‑service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver ha är persondatorer och internetanslutning.

[ord på as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

Dagens ord: 2020-12-24