XRSone

hemlighetsfull hackar-sajt som i mars 2015 publi­ce­rade en lista över 9 200 Twitter-konton som till­­hörde, eller påstods till­­höra, an­hängare till terrorist­orga­nisa­tionen ”Islamiska staten”, IS. Kart­lägg­ningen hade gjorts i samarbete mellan Anonymous och hackar­orga­nisa­tionerna Ctrlsec och Ghostsec.

[avslöjanden] [hackare] [ändrad 24 september 2017]

Dagens ord: 2015-03-24