Bash

en kommandotolk för Unix. – Bashs uppgift är att ta emot och översätta instruktioner från program till en form som operativsystemet kan bearbeta. Bash är troligen den mest spridda kommandotolken. Förutom att den ingår som förvald kommandotolk i Linux och macOS ingår Bash sedan 2016 också i Windows 10, som alltså kan köra Unix-program. – Bash utvecklades inom GNU projektet och släpptes 1989. Namnet sägs vara en förkortning för Bourne‑again shell: Bourne är namnet på en äldre kommandotolk, shell är ett annat ord för kommandotolk. – Läs mer på GNU:s webbsidor.

[unix] [ändrad 30 oktober 2018]

LGPL

förkortning för Lesser GPL – en variant av GNU:s programlicens för fri mjukvara. – Skillnaden mellan LGPL och vanliga GPL är att LGPL tillåter att programkoden används i program som inte är fri mjukvara. GNU avråder från användning av LGPL utom i vissa fall. – Läs mer på GNU:s webbsidor (länk).

[förkortningar på L] [licenser] [ändrad 30 oktober 2018]

SSH

Secure SHell – ett protokoll för inloggning på distans med säker identifiering, utvecklat av SSH Communications (ssh.com). SSH kan användas för fjärrstyrning av datorer. – SSH har funnits sedan 1995, och det finns en senare version, SSH‑2 (som inte är kompatibel med version 1), utföranden i öppen källkod, OSSH, vidareutvecklad till OpenSSH (openssh.com) och en version från GNU, lsh (se denna länk). Många företag har produkter som bygger på SSH. I december 2017 införde Microsoft OpenSSH i Windows 10.

[förkortningar på S] [it-säkerhet] [nätverk] [ändrad 15 december 2017]