kommandotolk

program som tar emot och verkställer instruktioner som användaren matar in, vanligtvis som text. – Inmatningen brukar ske från tangent­bord genom en kommandorad, alltså en enkel ruta för textinmatning. Men inget hindrar att man an­vänder andra metoder för in­mat­ning. – Kommantotolken ingår i operativsystemet. Alla operativsystem som kan an­vändas med ett textbaserat användargränssnitt har en kommandotolk. I de van­ligaste operativsystemen som macOS och Windows används kommandotolken normalt inte, eftersom de har grafiska användargränssnitt, men det finns en om man vill använda den. – I Unix‑system kallas kommandotolkar ofta för skal (shell). Den mest kända är troligen Bash, som också ingår i Windows 10. – På engelska: command interpreter.

[användargränssnitt] [operativsystem] [ändrad 29 september 2014]