kommandotolk

program som tar emot och verkställer instruktioner som en mänsk­lig an­vändare matar in. In­matningen brukar ske från tangent­bord genom en kommando­rad, alltså en enkel ruta för text­in­mat­ning. Men inget hindrar att man an­vänder andra metoder för in­mat­ning. – Kom­­mando­­tolken ingår i ope­ra­tiv­sys­temet. Alla ope­ra­tiv­­system som kan an­vändas med ett text­ba­se­rat an­vän­dar­gräns­snitt har en kom­mando­tolk. I de van­ligaste operativ­systemen som Mac och Windows används kom­mando­tolken normalt inte, eftersom de har grafiska användargränssnitt, men det finns en om man vill använda den. – I Unix-system kallas kommandotolkar ofta för skal (shell). Den mest kända är troligen Bash, som också ingår i Windows 10. – På engelska: command interpreter.