LGPL

förkortning för Lesser GPL – en variant av GNU:s programlicens för fri mjukvara. – Skillnaden mellan LGPL och vanliga GPL är att LGPL tillåter att programkoden används i program som inte är fri mjukvara. GNU avråder från användning av LGPL utom i vissa fall. – Läs mer på GNU:s webbsidor (länk).

[förkortningar på L] [licenser] [ändrad 30 oktober 2018]

Dagens ord: 2016-03-12