Bash

en kommandotolk för Unix. – Bashs uppgift är att ta emot och översätta instruktioner från program till en form som operativsystemet kan bearbeta. Bash är troligen den mest spridda kommandotolken. Förutom att den ingår som förvald kommandotolk i Linux och macOS ingår Bash sedan 2016 också i Windows 10, som alltså kan köra Unix-program. – Bash utvecklades inom GNU projektet och släpptes 1989. Namnet sägs vara en förkortning för Bourne‑again shell: Bourne är namnet på en äldre kommandotolk, shell är ett annat ord för kommandotolk. – Läs mer på GNU:s webbsidor.

[unix] [ändrad 30 oktober 2018]

Dagens ord: 2016-05-02