mob

i it-sammanhang: en grupp människor som samtidigt befinner sig på samma plats för att göra något tillsammans. – Notera att engelska mob kan ha neutral betydelse och alltså inte behöver betyda pöbel eller mobb. Men ordet kan också ha den betydelsen; the Mob kan syfta på maffian. – Jämför med crowd, hive och swarm. – Mob kan också vara kort för mobil.

[mob] [hop] [16 mars 2020]

mob programming

samrådsprogrammering, skockprogrammering – programmering där en grupp av programmerare samtidigt och i samma lokal och vid en enda gemensam dator arbetar med att lösa en uppgift. – Jämför med flash mob computing. (Notera att ordet mob på engelska inte behöver ha negativ bibetydelse – det kan syfta på vilken skock människor som helst.)

[programmering] [hop] [12 mars 2020]

mobilist

en som ägnar sig åt mobiltelefoner, antingen genom att använda dem mycket eller genom att skriva om dem. – Uttrycket kan också ha anknytning till smart mobs, alltså politiska aktivister som kommunicerar med varandra med mobiltelefon, i synnerhet med SMS.

[aktivism] [mobiltelefoner] [ändrad 23 augusti 2018]

nätmobbning

(cyberbullying) – mobbning som görs med SMS, snabbmeddelanden, telefonsamtal eller genom text och bilder på webbsidor. – Meddelandena kan vara hotelser, förolämpningar och för­tal eller bilder och video med skrämmande eller kränkande innehåll. Kallas också för cybermobbning. – Ordet används oftast när det gäller skolungdomar som nätmobbar andra ungdomar som de känner. Jämför med näthat, som drabbar personer som näthataren inte känner personligen. – Se också nätstalkning och stalkning. – Läs också om doxing, hämnd­porr, Instagram‑målet, makromobb och om Rethink och Ful­filtret, program som motverkar nätmobbning. – Språkligt: På engelska skiljer man mellan bullying och mobbing. Bully­ing är när en person, en bully, eller ett par personer trakasserar eller misshand­lar någon. Vanligtvis gäller det skolungdomar. På svenska pennalism eller översitteri. Mobbing på engelska är när många personer – en mobb – gör samma sak. (Man kan också på engelska tala om mobbing när man menar att en folkmassa utan onda avsikter tränger sig på, till exempel för att komma nära en idol – se ordet mob.) På svenska brukar både bullying och mobbing översättas med mobbning, men det är olika dynamik. – Läs också om näthot.

[förföljelser] [ändrad 16 mars 2020]

flash mob

  1. – grupp som samlas med kort varsel, gör något uppseendeväckande men harmlöst tillsammans (flash mobbing) och sedan upplöses. Det var en happeningliknande modegrej 2003. Ofta fick deltagarna inte veta vad de ska göra förrän de var på plats. Kallelsen kom med e‑post, SMS eller i sociala medier. – Den första flash­­mobben anordnades av Bill Wasik (se Wikipedia). – Jäm­för med mob, flash crowd, social swarming, smart mob, cash mob och texting samt makro­mobb;
  2. – flash mob computing eller flash mob supercomputer – beräkningsnätverk av bärbara person­­datorer som kopplas ihop vid ett möte som har sammankallats med kort varsel. – Läs mer på flashmobcomputing.org (nere sedan november 2017). – Läs också om LAN‑party och jämför med mob programming.

– Stavas också flashmob. – Se också ordet mob.

[datorer] [hop] [trender] [ändrad 10 september 2022]