T-Pod

en självkörande lastbil från det svenska företaget Einride (einride.tech). Den visades upp 2017. T‑Pod kan köra sig själv eller fjärrstyras, men den har ingen plats för förare. – I maj 2017 började logistikföretaget Schenker använda en T‑Pod för förarlösa transporter mellan två lager i Jönköping. Sträckan är 300 meter, varav 100 meter körs på allmän väg (se pressmeddelande). – Se einride.tech.

[bilar] [ändrad 24 maj 2019]

HomePod

en talassistent från Apple. Den visades på i juni 2017 på WWDC. – HomePod har talstyrning med Siri och fungerar ihop med Apples system för smarta hem, HomeKit. Apple kallar HomePod för smart hög­tal­are, eftersom Apple har lagt stor vikt vid ljudkvaliteten: en HomePod känner av akustiken i rummet som den står i och anpassar sig efter den, och om man har flera HomePod anpassar de sitt ljud till varandra. – För­sälj­ningen började i december 2017 i USA och Storbritannien. – Se apple.com/homepod.

[musik] [talassistenter] [8 juni 2017]

poddslurpning

(podslurping) – stöld av data med hjälp av bär­bara musikspelare som Apples iPod. Ut­­trycket var vanligt på 00-talet. Det var en form av företagsspionage, se slurping. – Hand­hållna musik­spelare rymde mycket data – många giga­byte – och väckte lite upp­märk­sam­het efter­som de var små och vanliga. De hade ofta kapacitet för snabb över­föring, även av stora filer. De kunde alltså an­vändas som externa hård­­diskar. Det var därför relativt enkelt att ta med sig en spelare till en arbets­plats och an­sluta den till det lokala nätverket genom en person­dator. Man kring­gick då brandväggar och andra skal­skydd. Det finns pro­gram som för­svårar poddslurpning genom att hindra fil­över­föring till lös­tag­bara medier. Andra digitala apparater, till exempel digital­kameror, kan / kunde an­vändas på samma sätt.

[it-säkerhet] [ändrad 13 oktober 2018]

pod

  1. kapsel, dosa – liten elektronisk apparat. Ordet ingår i namnet på Apples musik­spelare iPod, och har överförts till andra ord som poddradio (podcasting). Varken engelska pod eller försvenskade podd används normalt som fristående ord i denna betydelse, utan förekommer bara i sammansättningar, oftast i betydelsen musik­spelare eller mer allmänt om hantering av digital musik, tal eller video, som i poddradio. – Större handhållna elektroniska apparater har ibland namn på pad;
  2. – en podd – kort för ett poddradio- eller poddvideoprogram;
  3. – in the pod(acting in the pod) – när man bara gör precis det som förväntas på det sätt som förväntas, därför att man vet att alla egna initiativ kommer att kritiseras. Pod syftar här på arbetsbåset (cubicle) på ett amerikanskt kontor;
  4. – se T-Pod (en självkörande lastbil);
  5. – på engelska även: ett slags flyttcontainer, kapsel som i rymdkapsel, behållare.

– Den ursprungliga betydelsen av pod är kapsel som i frökapsel.

[bilar] [musik] [pod] [radio och tv] [språktips] [ändrad 19 oktober 2018]

poddradio

(podcast) – även: poddsändning, oftast bara: podd – publicering av radioprogram och liknande inspelningar på webben för nerladdning till musikspelare eller datorer. Det kan vara program som också sänds i radio eller program som enbart publiceras som poddradio. – Lyssnarna laddar ner programmen efter att de har lagts ut på webben och lyssnar sedan när de själva vill. Program för poddradio kan ställas in så att de automatiskt hämtar poddradiofiler enligt schema. – Mot­svarande för tv och video kallas för podd‑tv eller poddvideo (eller bara podd). – Skill­naden mellan podd­radio och internet­radio är att i poddradio laddar lyssnaren ner hela programmet först och lyssnar sedan. Programmet finns alltså på lyss­na­rens dator eller mp3-spelare. Efter att man har laddat ner programmet behöver man därför inte vara ansluten till internet: man kan lyssna frånkopplad. Internetradio är däremot strömmande, det vill säga att programmet överförs löpande medan man lyssnar, och lyssnaren måste därför hela tiden vara ansluten till internet. – Tekniken bakom podd­radion bygger på RSS, men för ljud i stället för text. Efter­som poddradio inte kräver radio­sändare (och inte heller radio­mottagare) kan alla som har en mikro­fon och en dator spela in program och sprida dem som poddradio från en webbsida – se audioblogg. Mottagaren behöver ett program, en podcaster, som hämtar, lagrar och spelar upp ljudfilerna. – Ordet pod­casting syftar på broadcasting, på svenska (utsändning av) rundradio, och på Apples musik­spelare iPod. Det första pro­gram­met för podd­radio gjordes nämligen för iPod av Adam Curry (länk). Men man behöver inte just en iPod för att lyssna på poddradio. – Se också Datatermgruppen (länk).

[ljudinspelningar] [pod] [publicering] [radio och tv] [ändrad 18 december 2019]